تاريخ : | | نویسنده : حامد حیدری . FPEمهندس حفاظت از حریق
ضمایم پیمان شیکاگو، انکس های ICAO ، حاوی مقررات بین المللی هواپیمایی کشوری میباشد که بصورت مقررات توصیه شده طبق ماده 37 پیمان شیکاگو توسط ICAO تهیه و منتشر میگردد.              این ضمایم بطور خلاصه بشرح زیر است :

جهت دريافت انكس مربوطه بر روي شمار ه انتهاي هر انكس كليك نماييد.

 انکس 1 : حاوی قوانین و مقررات بین المللی در زمینه آموزش و امتحان در مورد صدور گواهینامه های خلبانی،مهندسی پرواز و تعمیر و نگهداری هواپیما و گواهینامه های مربوط به تعمیر و نگهداری وسایل رادیویی و دستگاه های ناوبری و آلات دقیق هواپیما و همچنین گواهینامه های مراقبت پرواز و عملیات شرکت های هواپیمایی می باشد. (Personnel Licensing)
1-2

انکس 2 : قواعد و مقررات بین المللی برای خلبانان و کارکنان مراقبت پرواز در زمینه بعضی از نکات که در هوا باید مورد توجه قرار گیرد،میباشد.از جمله این قواعد و مقررات حق تقدم هواپیما ها نسبت به یکدیگر در هواست. (Rules Of The Air)
1-2

انکس 3 : در مورد هواشناسی و حاوی مقررات بین المللی در زمینه هواشناسی هواپیمایی میباشد.   (Meteorological service For International Air Navigation)
1-2

انکس 4 : در زمینه نحوه تهیه و انتشار نقشه های هواپیمایی میباشد .(Aeronautical Charts)
1-2

انکس 5 : واحد های اندازه گیری مورد استفاده در هواپیمایی کشوری را مشخص کرده است .                (Units Of Measurement To Be Used in Air and Ground Operations)
1-2

انکس 6 : مربوط به عملیات هواپیمایی میباشد و در آن مقررات بین المللی مربوط به نحوه کار شرکت های هواپیمایی و نحوه استفاده از هواپیما از لحاظ عملیاتی درج گردیده است .                                  (Operation Of Aircraft-Airplanes)
این انکس دارای دو بخش است :
- یک بخش مربوط به عملیات شرکت های هواپیمایی است که در مقابل دریافت وجه بهره برداری مینماید
- بخش دیگر مربوط به عملیات هواپیمایی میباشد که جنبه خصوصی دارند و مجاز به دریافت وجهی برای حمل بار و مسافر نیستند که به General Ariction معروف هستند.
1-2 -3-4-5-6

انکس 7 : در این انکس مقررات بین المللی ثبت هواپیما ها درج شده و علامت ثبت تخصیص یافته به کشور های مختلف جهان و همچنین مقررات مربوط به نحوه رنگ آمیزی علایم ثبت و شناسایی مشخص شده است.

 (Aircraft Nationality and Registration Marks)
1-2

انکس 8 : حاوی مقررات بین المللی ساخت و نگهداری هواپیما میباشد .                                           (Airworthiness Of Aircraft)
1-2

انکس 9 : حاوی مقررات بین المللی در مورد تسهیلات رفت و آمد مسافرین و ترخیص بار مانند مقررات گمرکی و گذرنامه میباشد (Facilitations)
1-2

انکس 10 : حاوی مقررات مربوط به ساخت و نصب و نگهداری دستگاه های ارتباطی و ناوبری و رادار  و نحوه تهیه و مخابره تلکس های هواپیمایی میباشد. (Telecommunications)
1-2 -3-4 -5-6 -7-8

انکس 11 : حاوی مقررات مراقبت پرواز (Air Traffic Services)
1-2

انکس 12 : حاوی مقررات تجسس و نجات میباشد (Search and Rescue)
1-2

انکس 13 : حاوی بررسی و پیشگیری سوانح (Aircraft Accident and Incident Investigation)
1-2

انکس 14 : در این انکس خصوصیات فرودگاه های بین المللی از نظر حداقل طول و عرض و استقامت باند و تاکسی رو ها و سایر محموله های فرودگاهی و همچنین مقررات بین المللی احتراز از نصب موانع در فرودگاه ها و نیز حداقل احتیاجات آتش نشانی و بعضی از سایر خدمات فرودگاهی درج شده است.         (Aerodromes)
1-2 -3-4

انکس 15 : حاوی مقررات بین المللی در مورد دریافت بررسی و انتشار اطلاعات هواپیمایی از طریق صدور نوتم و تهیه کتاب (A.I.P کتاب اطلاعات هواپیمایی کشوری) می باشد.                                     (Aeronautical Information Services)
1-2

انکس 16 : حاوی مقررات بین المللی احتراز از صدای نا هنجار هواپیما ها(NOISE) و احتراز از آلوده کردن محیط زیست از طریق مواد سمی خروجی از Exhaust موتور میباشد.                                                (Environmental Protection)
1-2 -3-4 

انکس 17 : حاوی مقررات بین المللی در زمینه امنیت هواپیمایی میباشد و هدف آن وضع مقررات درمورد هواپیما ربایی و اقدامات خرابکاری در هواپیمایی است (Security)
1

انکس 18 : مقررات بین المللی بسته بندی،انبار کردن و حمل بی خطر کالا های خطرناک                     (The safe Transport of Dangerous Goods by Air) 
1-2  

منبع :سازمان هواپيمايي كشوري

آدرس سايت:www.cao.ir  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ